03-6708811

שיעבוד נפשי במסווה של רוחניות

המאמר פורסם באתר שפ"ינט – אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי בשנתיים האחרונות, החלו לפרוח בישראל קבוצות רוחניות רבות. קבוצות אלה, שחלקן מכנות את עצמן במינוח "קבוצות מודעות", מציגות את עצמן ככאלה שבמסגרתן מתבצעים תהליכים מואצים במיוחד של התפתחות רוחנית, התפתחות התודעה וכדומה. במרכזה של כל קבוצה כזו עומד "מורה רוחני", המעיד על עצמו כי הוא עשה דרך […]