03-6708811

אנשי מקצוע

לאחר שנים של ניסיון ופגישות עם אלפי נפגעי כתות ובני משפחותיהם צבר המרכז ידע טיפולי ספציפי המתאים לטיפול בנפגעי כתות. בטיפול בנפגעי כתות חשוב להכיר את השיח הכיתתי, את המאפיינים הייחודיים החוזרים על עצמם אצל עוזבי כתות ואת השיח הרוחני. לא פעם אנחנו שומעים על אנשי מקצוע אשר הגיעו לפתחם עוזבי כתות והם חששו לפתוח את הנושא בחדר הטיפול מחוסר ידע בתחום. אנחנו מזמינים אנשי מקצוע אלו לקבל מידע והכשרה דרך המענים המתאימים:

• סדנאות להכשרת מטפלים
• הדרכה פרטית למטפלים מהסקטור הציבורי או הפרטי