03-6708811

צוות המרכז הישראלי לנפגעי כתות

ועד מנהל

אלון ולד

מירה שחם

אברי גלעד

שרונה בן משה

מירב הלל

נעם רודה

אהרון פרידמן

הרן פינשטיין

נשות טיפול

שרון דוני

מנהלת קלינית

סיגל ליבנה

עוס קלינית

אופיר לויט-הרלינג

פסיכותרפיסטית גוף נפש

יועצים משפטיים

עוד ישי שניידור

יועץ משפטי

קרדיט צילום: יונתן בלום

עו"ד כרמל פומרנץ

יעוץ משפטי