03-6708811

מכתבי תודה והוקרה

המלצה אמא

המלצה משטרה
ימ"ר ירושלים

שתופי פעולה והמלצה
המרכז לנפגעי כתות

המלצה שופט בדימוס
הרן פיינשטיין