03-6708811

מחקרים

מחקרים

חוקרי דתות בעולם

הפסיכולוגית וחוקרת הכתות, פרופ' מרגרט טהאלר סינגר

חוקרי דתות בעולם

ד"ר גאנגה לאליק – חוקרת כתות

מחקרים

מיינד קונטרול?!

מחקרים

מהו מיינד קונטרול במחקר האקדמי

מחקרים

על תופעת זיכרונות כוזבים