03-6708811

אתרים בעולם

שרון שטרן היא צעירה יהודייה אמריקאית, שהכירה במהלך לימודיה לקראת תואר שני מורה לריקוד. לימים הסתבר שהמורה הוא מנהיג כת, וכי המפגש ביניהם היה הרה אסון בעבור שרון. חייה השתנו: היא התנתקה ממשפחתה ומבעלה, העבירה כספים רבים למנהיג, נוצלה רגשית, פיזית, כלכלית, וכנראה שגם מינית. היחס הקשה שהפנה כלפיה מנהיג הכת הוביל אותה למצבים פסיכוטיים, ובסופו של דבר הביא להתאבדותה בשנת 2012.

הוריה החליטו לפעול למען קידום המאבק בכתות, ולפני כשנה הקימו את ""FACT (באנגלית ראשי תיבות של משפחות נגד לימודים כיתתיים) – ארגון שמטרתו היא להעלות את המודעות לנושא. 

על הארגון שהקימה משפחת שטרן אפשר לקרוא כאן, ואת הסיפור האישי של המשפחה ניתן לקרוא כאן.

לינקים לאתרים נוספים: