03-6708811

אודות המרכז

המרכז הישראלי לנפגעי כתות הינו חברה לתועלת הציבור הפועלת ללא כוונת רווח. המרכז הוקם באוגוסט 2006 כדי לתת מענה לנפגעי כתות בישראל ובני משפחותיהם. כיום ישנן בישראל כתות אשר פועלות באין מפריע מבלי שאיש מונע מהן לפגוע ולנצל את המשתתפים בהן באופן נפשי, פיזי וכספי.
למרבה הצער, המודעות לקיומן של כתות וקבוצות רוחניות הרסניות בציבור איננה גבוהה, ורבים מגיעים לקבוצות ולכתות מבלי לדעת מי עומד מאחוריהן ומהן מטרותיו האמיתיות.

לצורך הקמת המרכז הישראלי לנפגעי כתות חברו יחד בעלי עניין, ששמו להם למטרה לקדם את המודעות לנושא ולשפר את שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים בתחום. העיתונאית אילת קדם, שחדרה למספר כתות לצורך תחקירים לעיתון 7 ימים, שימשה כמנכ"לית הראשונה של המרכז ולקחה חלק בהקמתו.

המרכז פועל למען הציבור הישראלי בכמה דרכים, ומציע תמיכה ומידע ליחידים, לקבוצות, לגופים חינוכיים וממלכתיים. כמו כן, עוסק המרכז בפיתוח קשר עם ארגונים דומים בחו"ל.

זכייה בפרס יו"ר הכנסת לשנת תשע"ב-תשע"ג​

בט' בכסלו תשע"ד, 12/11/2013 התקיים טקס הענקת פרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים, בבניין הכנסת בירושלים.
חבר הנאמנים של קרן פרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים, החליט השנה להעניק פרסים בשני תחומים: קידום שלטון החוק, ערכי הדמוקרטיה, ושמירה על זכויות אדם; ובתחום שיפור איכות הסביבה, תוך דגש על קידום ויישום פעילות מדעית, לרבות בשדה האנרגיה, לטובת החברה והמדינה.
הזוכים בפרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים בתחום קידום שלטון החוק ערכי הדמוקרטיה ושמירה על זכויות אדם הם: שדולת הנשים בישראל והמרכז הישראלי לנפגעי כתות.
את הבקשה לפרס הגישה אמא של נפגעת כת. בהמלצתה כתבה האם בין השאר: "במשך שנים רבות חיה בתנו עם חמשת ילדיה בתוך הכת, סבלה מחרפת רעב, נאלצה לעבוד קשה מאוד ואף אולפה להעריץ את המנהיג העריץ. כיום בזכות המרכז הישראלי לנפגעי כתות, שהיה הכוח המניע לפירוק הכת, היא וילדיה פורחים ומגלים את החיים הנורמטיביים…
בנאום התודה, אמרה מנכ"לית המרכז, הגב' רחל ליכטנשטיין כי הכתות פוגעות בכל המגזרים – דתי, חילוני, ימני או שמאלי, יהודי או ערבי.

השירותים שלנו

סיוע משפטי

שינוי חקיקה ומציאת הדרכים
להגבלת פעולות הכתות

הפניה למטפלים המתמקצעים
בתחום וקיום קבוצות תמיכה
לנפגעי כתות

ידוע והסברה בערוצי התקשורת,
לאנשי מקצוע ועוד

גיוס תרומות ומתנדבים